Protocol Mesures i Recomanacions
COVID -19

Com a responsables de neteja i en conseqüència de la situació epidemiològica COVID-19 davant la qual ens trobem, hem activat un protocol de reforç de neteja en zones específiques i adoptar mesures preventives i recomanacions per a evitar la propagació del coronavirus.

En aquelles zones amb presència de casos possibles o probables de COVID-19 en un local o establiment de concurrència humana, cal intensificar encara més les actuacions de neteja i desinfecció d'acord amb les pautes abans indicades.

Veure protocol

El nostre Serveis de Neteja

Quan contractes el nostre servei de neteja, estàs contractant un servei complet i a la teva disposició els 365 dies de l'any que respon a una planificació prèvia adaptada a les necessitats de l'espai i del client. Pensem no sols a oferir un òptim resultat, sinó en la cura del medi ambient i el benestar dels nostres treballadors.

A causa de la situació actual COVID-19, el nostre servei de Neteja està adaptats a un protocol de reforç de neteja usant productes professionals que ofereixin totes les garanties per a una completa desinfecció.

Neteja Diària

Definim les tasques a realitzar diàriament (segons sigui el cas) tenint en compte un pla de treball amb les àrees, tasques i les freqüències a realitzar.

Aules / Passadissos / Escales / Àrees comunes / Labavos / Patis

Neteja de Fons

És realitzada quan els processos de treball o de producció es redueixen, i es pot actuar en llocs on generalment no es fa la neteja de manteniment, per exemple el moviment de prestatgeries, la neteja de màquines o mobles determinats, etc.

Aules / Passadissos / Escales / Àrees comunes / Labavos / Patis

Neteja Especialitzada

Respon a treballs de neteja especialitzats, per exemple, la neteja de grafitis, la neteja de cristalls a gran altura, etc.

Cristalls / Sòls

Si desitges que els nostres responsables et contactin, emplena el següent formulari!

Si, vull

Decideix-te per un servei de neteja amb productes en funció a la seva composició, fàcil ús i possibilitats de reciclatge

Productes de Neteja Sostenibles

Més eficaços que els convencionals.

PER QUÈ SOSTENIBLES

REDUCCIÓ DEL
80%

EMBALATGE

REDUCCIÓ DEL
80%

TRANSPORT

Contaminem menys

No contenen NTA, EDTA

PER QUÈ SEGURS

Fàcil de transportar

Manipulació ergonòmica

Sistemes 100% tancats

Sistemes 100% segurs

Dignificació d'espais i persones.

Innovació, estalvi, tranquil·litat i resultats.