Compromís social

La nostra major satisfacció i la base de la nostra cultura empresarial.

Creiem que com a membres de la societat tenim una responsabilitat social y ètica als àmbits als que desnevolupem la nostra activitat econòmica. A Revisa estem compromesos a contribuïr a la millora del nostre entorn social mitjançant un model de negoci responsable, sostenible i plural.

El nostre compromís és la nostra força

  1. La nostra voluntat de transformació social ens motiva a implicar-nos des de 2018 en causes que vetllen pel benestar i la cura de les persones menys afavorides tal com fem amb la fundació comtal de barcelona.

  2. Tenim una gran voluntat de preservar i cuidar del medi ambient mitjançant un pla d'acció sostenible replicable en cada centre de treball.

  3. La nostra missió i valors estan orientats a ajudar en projectes socials així com a ser més respectuosos amb medi ambient.