Monitoratge
Menjador Escolar

Projecte educatiu

El menjador, una aula més on a través de projectes temàtics els petits usuaris reben formació en hàbits, salubritat, alimentació i desenvolupen valors com la companyonia i el servei cap als altres.

Un espai singular

on s'educa, s'aprèn i es cuida la salut

Comunicació

Enllaç clau entre les famílies i el menjador escolar a través de diversos canals oberts

Així transmetem què fem,
com ho fem i què farem.

Un menjador dinamitzat

on succeeïx el millor

Professionalitat,
Més que monitors, són educadors

Monitors formats en seguretat alimentària, primers auxilis i riscos laborals, a més de la seva formació basi homologada. Els responsables de l'equip de monitors supervisen la seva operativa, la qualitat del treball i l'aplicació del projecte educatiu vigent. Són monitors compromesos amb la missió educativa i amb tres funcions molt importants: la funció orientadora, la funció motivadora i la funció educadora.

Un Menjador Escolar,
una aula més